تامین حفاظت و برقراری امنیت نمایشگاه ها (اعم از دائم، موقت و فصلی)

تامین حفاظت و برقراری امنیت نمایشگاه ها (اعم از دائم، موقت و فصلی)

برگزاری نمایشگاه ها یکی از برنامه های ثابت در زمان های مشخص و گاها بدون پیش بینی قبلی در کشورمان می باشد. بدیهی است که برپایی این نمایشگاه ها نیاز به تامین حفاظت و امنیت از اموال غرفه داران و برگزارکنندگان دارد.

موسسه ما با برقراری امنیت این نمایشگاه ها در گذشته سابقه بسیار درخشانی دارد، که بارها با دستگیری و معرفی افراد مجرم به نیروی انتظامی نقش بسیار مهمی را ایفا کرده است که موجبات رضایت همشهریان و صاحبان مشاغل را در پی داشته است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.