تامین حفاظت و امنیت محله ها، و اماکن تجاری و اداری و بکار گیری نگهبان سیار برای مدارس

تامین حفاظت و امنیت محله ها، و اماکن تجاری و اداری و بکار گیری نگهبان سیار برای مدارس

امروزه از جمله خطراتی که گاها شهروندان را تهدید میکند، حضور سارقین در محله ها، اماکن تجاری و شلوغ و پرتجمع می باشد که این خود باعث کاهش رونق کسب و کار در محلات و اماکن مذکور می باشد که باعث نگرانی مردم و کسبه و موجبات ناامنی را فراهم می آورد.

بی تردید این روز ها حضور نیروهای موسسات مراقبتی در کنار نیروهای امنیتی برای افزایش امنیت گریز ناپذیر است. در این راستا موسسه ما خدمات مطلوبی را به هموطنان ارائه داده، و کاملا برای انجام این مهم آمادگی دارد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.