تجهیزات موردنیاز نگهبان و گشتی ها :

وسیله ارتباطی : از آنجا که نگهبان در زمان نگهبانی حق ترک پست را ندارد ، باید با استفاده از وسایل ارتباطی مناسب (باسیم یا بی سیم) وضعیت حوزه استحفاظی خود را به مسئولش گزارش دهد .

پیش بینی کمکی ها : پیش بینی و داشتن شماره ارتباطی برای اخذ کمک از نزدیک ترین مراکز نظامی و انتظامی برای مواقع اضطراری .

سلاح : اسلحه معمولا برای حفاظت از اماکن حساس در اختیار نگهبانان قرار می گیرد تا در مواقع لزوم از آن برای هشدار ، اعلام خطر و نهایتا برای مقابله با عوامل غیرمجاز استفاده نماید. لازم به توضیح است که بکارگیری سلاح در حفاظت از اماکن تابع مقررات خاصی است که به افرادی که سلاح تحویل می گیرند آموزش داده می شود .

لوازم هشدار دهنده : نگهبان در بعضی از محل ها به لحاظ شرایط  محیطی ، نیازمند به وسایل اخطار دهنده مثل سوت ؛ گلوله منور (برای مقرهای بیابانی) یا آژیر خطر برای اطلاع رسانی کلی نیازمند است .

لوازم حفاظت شخصی : در بعضی موارد که نمی توان از سلاح در محل نگهبانی استفاده کرد ، نگهبان به لوازمی مثل باتون ، اسپری اشک آور و سایر تجهیزات حفاظت شخصی که آسیب رسانی محدود تری دارد تجهیز می شود .

چراغ قوه : یکی از ابزارهای مورد نیاز نگهبان است که به وسیله آن نقاط دور و تاریک و محیط های مشکوک به راحتی مشاهده و کنترل گردد .