درباره موسسه مراقبتی و محافظتی پیشگامان آرامش دماوند

موسسه خدماتی حفاظتی و مراقبتی پیشگامان آرامش دماوند با داشتن مجوز از مرکز انتظام ناجاو با داشتن سالها تجربه در امور حفاظتی و مراقبتی  ارائه دهنده انواع خدمات حفاظتی به موسسات، نهاد ها ، شرکتهای دولتی وخصوصی می باشد .

موسسه حفاظتی و مراقبتی پیشگامان آرامش دماوند با بهره گیری ازمدیریت مجرب و با سابقه و برگرفته از بازنشستگان عالی رتبه نظامی و با داشتن کادری کار آزموده سالهاست که در زمینه های حفاظتی و حراستی فعالیت می نماید . از این رو با داشتن کارنامه ای بسیار موفق و برجسته پیشرو در امنیت ارگانها و مراکز خصوصی و دولتی می باشد.

موسسه مراقبتی و محافظتی پیشگامان آرامش دماوند با بهره گیری بیش از 100 نفر کادر متخصص و متعهد ، توانسته جایگاه خود را در  کشور تثبیت نموده و همواره یکی از دغدغه های مدیران عالی شرکت ، تلاش در جهت بهبود کارایی شرکت در ارائه خدمات به ارباب رجوع می باشد .

ماموریت ما

 

 

 

 

حفظ و حراست اماکن دولتی

حفظ و حراست اماکن خصوصی

حفظ و حراست بانکها و موسسات مالی

حفظ و حراست شخصیتهای برجسته کشوری

انجام خدمات امنیتی و مشاوره در زمینه حفاظتی

تعلیم و پرورش نیروهای آزموده و توانمند در زمینه حراست

سخن مدیرعامل